پاورپوینت درس سیزدهم تاریخ (1) ایران و جهان باستان

پاورپوینت درس سیزدهم تاریخ (1) ایران و جهان باستان

پاورپوینت درس سیزدهم تاریخ (1) ایران و جهان باستان

 

کشاورزی و دامداری

در درس 8 خواندید که بومیان ایران پیش از ورود آریایی ها، از جملۀ نخستین مردمانی بودند که از حدود 10 هزار سال پیش شروع به کشاورزی و اهلی کردن حیوانات کردند. پس از آن، کشاورزی همواره نقش بسیار تعیین کنند های در تأمین نیازهای مادی ساکنان این مرز و بوم داشته و مالیات های بخش کشاورزی یکی از منابع مهم درآمد سلسله های حکومتی بوده است.

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 40 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.